Trang chủ > KỸ SƯ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

KỸ SƯ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

KỸ SƯ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. YÊU CẦU CHUNG:

 • Chịu trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo chất lượng thành phẩm
 • Tính toán số lượng vật tư và kiểm soát tiến độ của dự án
 • Đảm bảo tối mật dữ liệu

 

 2. LIÊN HỆ CÔNG TÁC:

 • Báo cáo trực tiếp trưởng phòng quản lý chất lượng

 

3. TRÁCH NHIỆM:

 • Tuân thủ các quy định an toàn, không vi phạm các quy định an toàn
 • Nhận biết và giài quyết các nguy hiểm theo các thủ tục liên quan
 • Không tạo ra rủi ro về sức khỏe, an toàn cho người khác và ảnh hưởng tới môi trường
 • Tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn an toàn
 • Cập nhật tiến độ sản xuất hàng ngày
 • Tính toán khối lượng sơn tiêu hao
 • Quản lý và kiểm soát khối lượng kết cấu, chi tiết trước khi thi công sơn, trong quá trình thi công và khi giao hàng.
 • Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo theo ngày, theo tuần và tháng về tiến độ của dự án.
 • Thực hiện việc khảo sát, tính toán khối lượng dựa trên bản vẽ, hoặc thực tế ngoài công trường, theo dõi khối lượng nhận/giao hàng
 • Kiểm soát toàn bộ tài liệu, hồ sơ chất lượng của dự án
 • Hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ QA/QC cho dự án được thi công
 • Kiểm tra và phát hiện sản phẩm không phù hợp, đề xuất cách giải quyết
 • Hỗ trợ trưởng phòng quản lý chất lượng trong công việc hàng ngày

 

4. QUYỀN HẠN:

 • Phát hiện những sản phẩm không phù hợp trong quy trình
 • Ký hồ sơ QA/QC
 • Kiểm soát khối lượng sản phẩm, vật tư thi công trong giấy nhận/giao hàng
 • Đề xuất những ý kiến, góp ý nhằm nâng cao năng suất, giảm hao hụt

 

 5. U CẦU NĂNG LỰC:

Trình độ văn hóaKinh nghiệmĐào tạoKỹ năng
Đại họcƯu tiên

02 năm

Kỹ thuật, cơ khí, kiến trúc hoặc tương đương– Có kiến thức về Sơn, sử dụng dụng cụ chuyên ngành.

– Tính toán chính xác.

– Trình độ tối thiểu B Anh văn và vi tính phù hợp với công việc.

Lưu ý: Trong trường hợp kỹ sư mới không đáp ứng yêu cầu 02 năm kinh nghiệm khi tuyển dụng, họ sẽ được sẽ được đào tạo với kỹ sư có 02 năm kinh nghiệm ít nhất hai tháng.

 

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved