Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

CHÍNH SÁCH VỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

QHSE Values Driving  Our Purpose

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường, đảm bảo mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

Vivablast cam kết đạt đến các tiêu chuẩn cao nhất về hiệu suất Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường (QHSE) trong tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi nhận thức rằng sự thành công của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng cung cấp liên tục các dịch vụ an toàn, chất lượng cao đáp ứng hoặc vượt qua kỳ vọng của khách hàng, đồng thời giảm thiểu tác động của các hoạt động đối với môi trường.

VIVABLAST luôn ưu tiên an toàn. Vì vậy nên chúng tôi đã nỗ lực cung cấp môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh cho tất cả nhân viên, nhà thầu và khách hàng.

Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật, quy định và tiêu chuẩn ngành để xác định và loại bỏ các nguy hiểm và giảm thiểu rủi ro.

CHỨNG NHẬN ISO

Our QHSE management systems are based on international standards ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018
để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ

CHÚNG TÔI HÀNH ĐỘNG VÌ QHSE

Chúng tôi đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách áp dụng các công nghệ ,kỹ thuật mới và tiên tiến cũng như tạo cơ hội cho nhân viên phát huy tối đa khả năng

Chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động

Chúng tôi khuyến khích sự tham gia của nhân viên trong việc phát triển và triển khai hệ thống quản lý QHSE đồng thời thúc đẩy một văn hóa liên tục cải thiện và học hỏi

Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng và giải quyết các vấn đề một cách kịp thời và hiệu quả.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp