Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

CHÍNH SÁCH VỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Giá trị QHSE thúc đẩy  mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi thực hiện kinh doanh dưới cam kết về Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường (QHSE).

Vivablast cam kết đạt đến các tiêu chuẩn cao nhất về hiệu suất Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường (QHSE) trong tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi nhận thức rằng sự thành công của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng cung cấp liên tục các dịch vụ an toàn, chất lượng cao đáp ứng hoặc vượt qua kỳ vọng của khách hàng, đồng thời giảm thiểu tác động của hoạt động của chúng tôi đối với môi trường.

Chúng tôi ưu tiên an toàn và nỗ lực cung cấp môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh cho tất cả nhân viên, nhà thầu và khách.

Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật, quy định và tiêu chuẩn ngành để xác định và loại bỏ các nguy hiểm và giảm thiểu rủi ro.

CHỨNG NHẬN ISO

Vivablast xây dựng hệ thống quản lý QHSE đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018 để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ

ISO 45001 2018
ISO 9001 2015

CHÚNG TÔI HÀNH ĐỘNG VÌ QHSE

Chúng tôi đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách áp dụng các công nghệ và kỹ thuật mới và tiên tiến và tạo cơ hội cho nhân viên phát huy tối đa khả năng

Chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm, và đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động

Chúng tôi khuyến khích sự tham gia của nhân viên tham gia trong việc phát triển và triển khai hệ thống quản lý QHSE và thúc đẩy một văn hóa liên tục cải thiện và học hỏi

Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng và giải quyết các vấn đề một cách kịp thời và hiệu quả.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp