Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

“Hợp nhất trong Sự an toàn, Xuất sắc, Chính trực.  Cùng nhau, chúng ta phát triển mạnh."

Những giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi An toàn tối thiểu

AN TOÀN

VIVABLAST cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường trong tất cả các hoạt động. Chúng tôi tin rằng an toàn không chỉ là một yêu cầu pháp lý, mà còn là một nghĩa vụ đạo đức. Chúng tôi đảm bảo rằng đội ngũ lao động của chúng tôi được đào tạo và trang bị đầy đủ kiến thức và thiết bị bảo hộ lao động để làm việc một cách an toàn. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng dịch vụ an toàn và chất lượng nhất, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường.

phút tuyệt vời

HIỆU QUẢ

Chúng tôi cam kết mang đến sự hiệu quả trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Với hệ thống quản lý chặt chẽ và kỷ luật, chúng tôi đảm bảo đáp ứng yêu cầu cơ bản, thậm chí vượt qua mong đợi của khách hàng; ngăn chặn các hành vi không phù hợp trong các hoạt động hàng ngày. Chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện để xứng đáng trở thành đơn vị số một trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi Làm việc nhóm tối thiểu

TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Chúng tôi tin vào sức mạnh của tinh thần đồng đội; làm việc cùng nhau là chìa khóa để đạt được thành công. Vivablast cam kết xây dựng văn hóa hợp tác và tin tưởng, nơi mọi người được đánh giá và tôn trọng. Chúng tôi đặt thành công của đội, nhóm lên trên thành công cá nhân; chúng tôi tin tưởng với sự hợp tác của các thành viên, chúng tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của doanh nghiệp. Chúng tôi nỗ lực xây dựng và nâng cao khả năng của đội nhóm nhằm hướng tới an toàn, chất lượng và sự xuất sắc toàn diện trong lĩnh vực hoạt động.

Giá trị cốt lõi Tính toàn vẹn tối thiểu

CHÍNH TRỰC

Tại VIVABLAST, chúng tôi đề cao tính chính trực trong mọi hoạt động kinh doanh. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định, nghiêm cấm mọi hình thức tham nhũng hoặc hối lộ. Chúng tôi đảm bảo rằng mối quan hệ của chúng tôi với các bên thứ ba là minh bạch và dựa trên sự tôn trọng, lòng chân thành. Chúng tôi khuyến khích hoạt động trao đổi thông tin công bằng, minh bạch và bảo mật tuyệt đối.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp