Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.
biểu tượng 3 phút

Vivablast luôn duy trì và tuân thủ các giá trị cốt lõi hướng tới tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, đây được xem là chìa khóa góp phần vào sự thành công của chúng tôi.

biểu tượng 1 phút

Chúng tôi cam kết tạo môi trường làm việc lành mạnh, nhân viên và đối tác thoải mái bày tỏ mối lo ngại, vấn đề, hoặc báo cáo về bất kỳ hành vi vi phạm chính sách nào.

Đào tạo GWO và tất cả những gì bạn cần biết
biểu tượng 2 phút

Chúng tôi rất trân trọng ý kiến của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ cáo buộc, phát hiện vi phạm pháp luật hoặc chính sách đạo đức của công ty.

Những vấn đề cần được báo cáo?

Vi phạm quy
tắc ứng xử
Đọc thêm →
Vi phạm đạo
đức kinh doanh
Đọc thêm →
Hành động tham
nhũng, hối lộ và
tặng quà kinh
doanh
Đọc thêm →

BÁO CÁO VẤN ĐỀ

Vui lòng báo cáo bất kỳ cáo buộc, phát hiện vi phạm pháp luật hoặc chính sách đạo đức nào của công ty. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối.

Báo cáo mối quan ngại của bạn
Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp