Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

CHÍNH SÁCH CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG VÀ CHÍNH SÁCH KHÔNG TẶNG QUÀ KINH DOANH

CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG

Vivablast cam kết thực hiện kinh doanh một cách đạo đức và minh bạch. Để duy trì cam kết này, chúng tôi đã triển khai một chính sách chống hối lộ và tham nhũng. Chính sách này cấm việc đề nghị, tặng, nhận hoặc yêu cầu bất kỳ hình thức hối lộ hoặc thanh toán bất chính nào.

Các khoản thanh toán tạo thuận lợi (tiền bôi trơn) cũng bị nghiêm cấm. Nhân viên, đại diện hoặc bên thứ ba hành động thay mặt chúng tôi phải báo cáo tất cả các vụ việc nghi ngờ về hối lộ hoặc tham nhũng. Bất kỳ vi phạm chính sách nào cũng sẽ dẫn đến các hình thức kỷ luật, bao gồm cả chấm dứt hợp đồng lao động.

Chống hối lộ và tham nhũng

CHÍNH SÁCH KHÔNG TẶNG QUÀ KINH DOANH

Chính sách quà tặng chống kinh doanh được mở rộng

Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác, đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn đạo đức trong tất cả các giao dịch kinh doanh, bao gồm việc tặng quà.

Chính sách không tặng quà kinh doanh của chúng tôi đề cập rõ ràng việc nghiêm cấm nhân viên chấp nhận hoặc tặng những món quà gây ảnh hưởng đến tính khách quan và hình ảnh của công ty.

Quà tặng đối tác phải được ban quản lý phê duyệt và đảm bảo phù hợp với ngữ cảnh. Vivablast khuyến khích nhân viên báo cáo những hành vi liên quan đến biếu, tặng quà không đúng quy định. Chúng tôi tuyệt đối bảo mật thông tin và nghiêm túc kỷ luật các trường hợp vi phạm chính sách.

Dẫn đầu về giải pháp bảo vệ tài sản công nghiệp