Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đạo đức kinh doanh là nguyên tắc quan trọng trong kinh doanh của doanh nghiệp

Tại Vivablast, chúng tôi kỳ vọng tất cả nhân viên và đội ngũ quản lý thực hiện công việc và nhiệm vụ của mình phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức và đảm bảo tuân thủ tất cả các nguyên tắc pháp lý liên quan. Tiêu chuẩn hành vi và hiệu suất được duy trì trong các giao dịch của công ty với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và tất cả các đối tác khác.

Nguyên tắc chung

An toàn sức khỏe và môi trường được chia tỷ lệ

Sức khỏe, an toàn và môi trường

 • Xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh
 • Liên tục cải thiện các vấn đề về môi trường, sức khỏe và an toàn
 • Kiểm định chất lượng định kỳ
Cơ quan quản lý và lập pháp của chính phủ

Chính phủ, cơ quan quản lý và lập pháp

 • Tuân thủ luật pháp quốc tế, quốc gia và địa phương
 • Tuân thủ luật pháp quốc tế, quốc gia và địa phương
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định
 • Không đóng góp tài chính hoặc hỗ trợ cho bất kỳ tổ chức chính trị nào
xử lý bùn vivablast hình thu nhỏ 1

Hành vi hối lộ và tham nhũng

 • Không cho phép các đề nghị, thanh toán, yêu cầu hoặc chấp nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào
 • Nghiêm túc sa thải khi phát hiện nhân viên có liên quan đến hành vi tham nhũng hoặc có nguy cơ đối mặt với trách nhiệm hình sự

Người lao động

 • Tôn trọng và tạo nhiều cơ hội phát triển, bình đẳng cho mọi nhân sự
 • Không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tình dục, thai sản, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, khuyết tật, tuổi hoặc nguồn gốc
 • Không khoan dung đối với bất kỳ hình thức quấy rối nào

Khách hàng

 • Tránh những phát biểu gây hiểu lầm, giấu diếm và phóng đại
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng thông qua sự trung thực và rõ ràng
 • Tôn trọng tình bảo mật thông tin khách hàng

Nhà cung cấp

 • Lựa chọn nhà cung cấp dựa trên giá cả, chất lượng, giao hàng, dịch vụ và tính chính trực
 • Luôn trung thực và cởi mở trong mọi giao dịch với nhà cung cấp

Đối thủ cạnh tranh

 • Xây dựng uy tín dựa vào chất lượng dịch vụ
 • Cạnh tranh công bằng, lành mạnh và không có hành vi tổn hại danh dự của đối phương

Lao động trẻ em và bóc lột sức lao động

 • Cấm sử dụng lao động trẻ em và bóc lột sức lao động
 • Tuân thủ nghiêm ngặt luật lao động của quốc gia hoạt động
 • Không sử dụng bất kỳ hình thức lao động bắt buộc, nô lệ hoặc điều động nào
Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp