Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi tin rằng kinh doanh không thể bền vững nếu không tuân thủ các quy tắc ứng xử.

Tại Vivablast, chúng tôi thực hiện kinh doanh một cách minh bạch, trung thực, công bằng và có lợi cho tất cả các bên trong tất cả hoạt động kinh doanh, góp phần tạo sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và hiệu quả bảo vệ môi trường bền vững.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Dưới đây là những quy tắc và cam kết quan trọng của chúng tôi:

Chăm sóc con người và môi trường tối thiểu

Quan tâm đến con người và môi trường

 • Sức khỏe và sự an toàn của đội ngũ nhân viên được đặt lên hàng đầu
 • Chúng tôi thúc đẩy môi trường làm việc an toàn
 • Chúng tôi nỗ lực không gây hại cho môi trường
Xử lý thông tin tối thiểu

Xử lý thông tin

 • Chúng tôi thúc đẩy giao tiếp công bằng và minh bạch
 • Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật thông tin
Mối quan hệ với bên thứ ba tối thiểu

Quan hệ với bên thứ ba

 • Chúng tôi đề cao sự tôn trọng và trung thực trong quan hệ với các đối tác
 • Chúng tôi đảm bảo tuân thủ chính sách kinh doanh trên toàn chuỗi cung ứng
 • Tuân thủ quy trình chuỗi cung ứng.
Hành vi cơ bản tối thiểu

Hành vi cơ bản

 • Chúng tôi tôn trọng các quyền cơ bản của con người
 • Chúng tôi tuân thủ pháp luật và quy định
 • Chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi tham nhũng và hối lộ
 • Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ việc tặng quà và quyên góp
Xung đột lợi ích tối thiểu

Xung đột lợi ích

 • Sức khỏe và sự an toàn của đội ngũ nhân viên được đặt lên hàng đầu
 • Chúng tôi thúc đẩy môi trường làm việc an toàn
 • Chúng tôi nỗ lực không gây hại cho môi trường
Phát triển doanh nghiệp bền vững tối thiểu

Phát triển doanh nghiệp bền vững

 • Chúng tôi đặt sự chuyên nghiệp và uy tín của doanh nghiệp lên hàng đầu
 • Chúng tôi tập trung vào tầm nhìn dài hạn hướng tới sự bền vững và an toàn
 • Chúng tôi liên tục đào tạo đội ngũ theo tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế
 • Chúng tôi thúc đẩy tính tuân thủ nội bộ ở mọi cấp độ
Thái độ tại địa điểm dự án tối thiểu

Thái độ làm việc tại dự án

 • Chúng tôi quan tâm đến tài sản của khách hàng như tài sản của chúng tôi
 • Chúng tôi tuân thủ Quy tắc ứng xử trong kinh doanh của khách hàng
 • Chúng tôi đề cao tinh thần đồng đội và thái độ tích cực
Xử lý thông tin
Xử lý thông tin tối thiểu

Xử lý thông tin

 • Chúng tôi thúc đẩy giao tiếp công bằng và minh bạch
 • Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật thông tin
Quan hệ với bên thứ ba
Mối quan hệ với bên thứ ba tối thiểu

Quan hệ với bên thứ ba

 • Chúng tôi đề cao sự tôn trọng và trung thực trong quan hệ với các đối tác
 • Chúng tôi đề cao sự tôn trọng và trung thực trong quan hệ với các đối tác
 • Chúng tôi đảm bảo tuân thủ chính sách kinh doanh trên toàn chuỗi cung ứng
 • Tuân thủ quy trình chuỗi cung ứng.
Hành vi cơ bản
Hành vi cơ bản tối thiểu

Hành vi cơ bản

 • Chúng tôi tôn trọng các quyền cơ bản của con người
 • Chúng tôi tuân thủ pháp luật và quy định
 • Chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi tham nhũng và hối lộ
 • Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ việc tặng quà và quyên góp
Quan tâm đến con người và môi trường
Chăm sóc con người và môi trường tối thiểu

Quan tâm đến con người và môi trường

 • Sức khỏe và sự an toàn của đội ngũ nhân viên được đặt lên hàng đầu
 • Chúng tôi thúc đẩy môi trường làm việc an toàn
 • Chúng tôi nỗ lực không gây hại cho môi trường
Thái độ làm việc tại dự án
Thái độ tại địa điểm dự án tối thiểu

Thái độ làm việc tại dự án

 • Chúng tôi quan tâm đến tài sản của khách hàng như tài sản của chúng tôi
 • Chúng tôi tuân thủ Quy tắc ứng xử trong kinh doanh của khách hàng
 • Chúng tôi đề cao tinh thần đồng đội và thái độ tích cực
Phát triển doanh nghiệp bền vững
Phát triển doanh nghiệp bền vững tối thiểu

Phát triển doanh nghiệp bền vững

 • Chúng tôi đặt sự chuyên nghiệp và uy tín của doanh nghiệp lên hàng đầu
 • Chúng tôi tập trung vào tầm nhìn dài hạn hướng tới sự bền vững và an toàn
 • Chúng tôi liên tục đào tạo đội ngũ theo tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế
 • Chúng tôi thực thi việc tuân thủ nội bộ ở mọi cấp độ.
Xung đột lợi ích
Xung đột lợi ích tối thiểu

Xung đột lợi ích

 • Sức khỏe và sự an toàn của đội ngũ nhân viên được đặt lên hàng đầu
 • Chúng tôi thúc đẩy môi trường làm việc an toàn
 • Chúng tôi nỗ lực không gây hại cho môi trường
Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp