Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.
Người dân của chúng tôi đã thu nhỏ.jpeg

Nhân viên làm việc tại VIVABLAST chia sẻ về góc nhìn và giá trị của cộng đồng

Phương châm hoạt động của chúng tôi dựa trên niềm tin rằng thành công xuất phát từ sự kết hợp hài hòa giữa nỗ lực chăm chỉ, kỹ năng chuyên môn và niềm vui thích trong công việc.

Khả năng lãnh đạo

Ông Shan-min

Ông Shanthamani Muthukumar

Giám đốc đIều hành

Ông Boris Vivares

Ông Boris Vivarès

Tổng giám đốc

Ông Jacques Vivares

Ông Jacques Vivarès

Chủ tịch

Ms Tu

Trần Thị Cẩm Tú

Kiểm soát viên tài chính

Ông Diệu Min

Đặng Xuân Diệu

Tổng Giám đốc

HEAD OF DEPARTMENT

Cô Bang-min

Phạm Thị Khánh Băng

Kế toán trưởng (Bộ phận Kế toán)

Ông Nam Min

Trần Phương Nam

Trưởng phòng Dự toán (Bộ phận Dự toán)

Cô Hoa-min

Nguyễn Thị Hoa

Trưởng phòng Vận hành (Bộ phận Vận hành)

Ông Jayakumar-min

Jayakumar Natarajan

Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng / Kiểm soát chất lượng (Bộ phận QA/QC)

Cô Đức-min

Nguyễn Hoài Đức

Trưởng phòng Nhân Sự (Bộ phận Nhân Sự)

Ông Hiếu-min

Lê Trung Hiếu

Trưởng phòng Bảo trì (Bộ phận Bảo trì)

Ông Đạt Min

Phạm Hữu Đạt

Trưởng phòng An toàn, sức khỏe và môi trường (Bộ phận HSE)

Cô Tuyết-min

Nguyễn Thị Tuyết

Trưởng phòng Mua hàng (Bộ phận Mua hàng)

Anh Hùng-01-min

Bùi Văn Hùng

Trưởng bộ phận Kho & hậu cần (Bộ phận Kho & hậu cần)

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp