ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

ฌอง-หลุยส์

ผู้จัดการเหตุขัดข้อง

บริษัท แม่โขง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

VIVABLAST เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของเรามาตั้งแต่ปี 2548 โดยให้บริการทาสี ฉนวน และนั่งร้านที่เชื่อถือได้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าของเรา

การให้ความสำคัญกับความปลอดภัย คุณภาพ และกำหนดเวลาการประชุมเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง ประสบการณ์ของพวกเขาในอุตสาหกรรมพลังงานในเวียดนามมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของเรา

ผู้นำด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม