Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Pierre Quinot

Quản lý dự án

Công Ty TNHH Freyssinet Việt Nam

Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Vivablast vì sự hỗ trợ tận tình, kể cả trong những nhiệm vụ nằm ngoài phạm vi công việc của Vivablast.

Với những thành tựu xuất sắc của Vivablast trong dự án lần này, chúng tôi tin rằng Vivablast là đơn vị tốt nhất thi công công tác chuẩn bị bề mặt bê tông và lắp dựng hệ thống giàn giáo cho các dự án có tính chất phức tạp và quy mô lớn.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp