Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Pierre Quinot

Quản lý dự án

Công Ty TNHH Freyssinet Việt Nam

Freyssinet xin cảm ơn VIVABLAST vì đã hỗ trợ các nhiệm vụ khác không thuộc phạm vi của họ.

Dựa trên những thành tựu của VIVABLAST trong dự án này, chúng tôi đánh giá cao VIVABLAST cho các công việc chuẩn bị bề mặt bê tông và giàn giáo trong các dự án lớn và phức tạp.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp