Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Terumitsu Hayashi

Giám đốc dự án / Giám đốc công trường

HOLCIM - Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Việt Nam

Chúng tôi chân thành biết ơn Vivablast (Việt Nam) đã có những đóng góp xuất sắc trong đảm bảo an toàn, sức khỏe,an ninh & môi trường (HSE) cho các Dự án NSRP tại Việt Nam...

Những đóng góp quan trọng của Vivablast không chỉ mang lại tác động tích cực mà còn giúp nâng cao hiệu suất tổng thể các dự án của chúng tôi.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp