Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Dahn Ahlstrom

Quản lý hỗ trợ kỹ thuật

SpreFix by Ovacon

Chúng tôi xác nhận Công ty TNHH VIVABLAST đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo phòng cháy chữa cháy giảm âm, cách nhiệt, kiểm soát ngưng tụ bằng hệ thống phun cách nhiệt SpreFix.

Chuyên môn và trình độ của Vivablast trong các lĩnh vực này rất đáng khen ngợi.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp