Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Dahn Ahlstrom

Quản lý hỗ trợ kỹ thuật

SpreFix by Ovacon

Chúc mừng Công ty TNHH Vivablast Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo chuyên sâu về hệ thống bảo vệ công nghiệp bao gồm bảo ôn, phòng cháy chữa cháy thụ động sử dụng hệ sản phẩm phun cách nhiệt của SpreFix.

Chuyên môn và trình độ của Vivablast trong các lĩnh vực này rất đáng khen ngợi.

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp